پیام ریاست

ارسال شده در درباره ما چاپ

پیام ریاست

     دکتر علی نیلفروش زاده ریاست مرکز

دکتر محمدعلی نیلفروش زاده

رییس مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

یکی از مهم ترین وظایف دانشگاه های علوم پزشکی در سطح کشور بر اساس اسناد بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه چشم انداز بیست ساله، توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی، طراحی مدل ها و روش های نوین پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های شایع و ارائه خدمات پزشکی بر اساس آخرین یافته های علمی می باشد. بدون شک این مهم در دانشگاه های علوم پزشکی کشور الزاما با توسعه پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و تامین زیرساخت های مورد نیاز میسر خواهد شد و لذا تلاش برای توسعه ظرفیت های تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی یکی از ارزشمند ترین و ماندگارترین خدمات در نظام سلامت کشور محسوب می گردد. اینجانب از سال های گذشته بر این مهم اهتمام داشته و همواره از خداوند متعال خواهان توفیق ایجاد مرکزی مجهز، پیشرفته و کارآمد در جهت توسعه دانش نوین در حوزه پوست و سلول های بنیادی بودم که به لطف حق تعالی، امروز این موضوع تحقق یافته و بستر مناسبی برای بهره مندی و تلاش علمی محققان کشور در این حوزه فراهم آمد.

دانشمندان پرتلاش کشور عزیزمان همواره سهم مهمی در تولید دانش پزشکی در جهان داشته اند و امید می رود که این ظرفیت ایجاد شده نیز موجب گردد تا با تولید شواهد علمی جدید در حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های شایع پوستی به ویژه روش های جدید سلول درمانی که طی سال های آینده جایگاه بسیار مهمی در طب ترمیمی " Regenerative Medicine " خواهد یافت، جایگاه اطبا و محققین کشورمان در جهان بیش از پیش ارتقا یابد.

دکتر محمد علی نیلفروش زاده