معرفی و تاریخچه

ژورنال و کلاب ها

مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی، در جلسات منظم هفتگی  ژورنال کلاب های آموزشی را با هدف بروز رسانی دانسته های علمی و ارائه  نوین ترین فناوری های اجرا شده در سطح بین الملی با دعوت از اساتید مجرب و همچنین بحث و تبادل نظر برگزار می نماید.. عناوین  پاره ای از جلسات برگزارشده به شرح ذیل می باشد:

• کاربرد ساب سیژن (Subcision) در درماتولوژی 

• Home use lasers for hair removal 

• تازه های درمان اسکار

• فتوگرافی در درماتولوژی

• مو و لیزرکم توان 

• عوارض تزریق فیلرها 

• زخم فشاری Pressure ulcer

• مدیریت ودرمان زخم فشاری

• اثر لیزر کم توان بر رشد مو

• میکرونیدلینگ وکاربردآن دردرماتولوژی

• مبانی لیزروکاربردآن دردرماتولوژی

• کاربردسونوگرافی پوست درنوشتن مقالات درماتولوژی

• گزارش علمی محصولات مراقبت از پوست و مو

• کاربرد بایوفوتون در درمان ضایعات پوستی

• معرفی دستگاه های Cynergy-Sciton و Sculpsure ساخت کمپانی Cynosure امریکا

• بازدید پروفسور Phan از مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی

• برگزاری ژورنال کلاب های آموزشی و مروری جهت ارائه جدیدترین فناوری های درمانی در سطح دنیا به صورت هفتگی