معرفی و تاریخچه

کارگاه های تخصصی لیفت با نخ ،پی ار پی ، لیپو ترانسفر و اسکلروتراپی بر گزار شد

کارگاه های تخصصی  لیفت با نخ  ،پی ار پی ، لیپو ترانسفر  و اسکلروتراپی برای توانمند سازی هر چه بیشتر متخصصین پوست کشور طی دو روز به تاریخ 10 و 11 امین روز از اسفند ماه سال 1396 در محل  مرکزتحقیات پوست و سلول های بنیادی برگزار شد

مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی