اهداف

کارگاه استخراج سلول های فیبروبلاست و کراتینوسیت انسانی و کشت آنها، مهندسی بافت پوست های مصنوعی

کارگاه استخراج سلول های فیبروبلاست و کراتینوسیت انسانی و کشت آنها، مهندسی بافت پوست های مصنوعی در حاشیه دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی توسط مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۶ در محل مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی برگزار خواهد شد.