آزمایشگاه سلولی اتاق تمیز

امکانات و تجهیزات اتاق تمیز

اتاق تمیز
اتاق تمیز ، اتاق تميز عبارت است از مكاني كه از نظر تعداد و قطر ذرات معلق در هوای آن مکان مشخص (گرد و غبار در حد ميكرون و زير ميكرون ) و همچنین رطوبت ‚ دما و فشار تحت كنترل باشد . با پيشرفتهايي كه روز به روز در ابعاد گوناگون علمي از جمله سلول درمانی در انواع بیماری های انسانی حاصل مي شود، هرگونه آلودگی اعم از ذرات بسیار کوچک وعوامل میکروبی می تواند در کار کشت سلول های انسانی اختلال ایجاد کند پس بدون داشتن اتاق تميز يا كلين روم ساخت آنها و یا بکار گیری آنهاپژوهش های بالینی وارایه خدمات سلول درمانی به بیماران پوستی ميسر نيست .

با توجه به لزوم استفاده از اتاق تمیز در تعدادی از پژوهش ها و با هدف سلول درمانی در ضایعات پوستی ، یک اتاق تمیز  با مساحتی در حدود 25 مترمربع در خردادماه 1393 در جریان بازدید دکتر مسعود یونسیان، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز تحقیقات پوست وسلول های بنیادی دائرشد و در حال استفاده است.


سلول درمانی برای درمان بیماران ديابتي با استفاده از سلول هاي بنيادي و سوماتيك پوست
سلول درمانی برای درمان بیماران سوختگي با استفاده از سلول هاي بنيادي و سوماتيك پوست
سلول درمانی برای درمان بیماران ويتيليگو با استفاده از سلول هاي بنيادي و سوماتيك پوست
سلول درمانی برای درمان بیماران اسكار آكنه با استفاده از سلول هاي بنيادي و سوماتيك پوست