فراخوان

براساس گزارش (Alliance for Regenerative Medicine (ARM حوزه درماتولوژی تا پایان سال 2017، 37 کارآزمائی بالینی در پایگاه های معتبر ثبت کارآزمائی بالینی داشته و در جایگاه ششم ، از لحاظ تعداد کارآزمائی بالینی در میان حوزه های مختلف بالینی قرار میگیرد(مساوی با تعداد کارآزمائی ثبت شده در حوزه التهاب و ایمنی).  

منتشرشده در اخبار و رویداد

بیماران متقاضی سلول درمانی پوست جهت درمان یا زیبایی توسط تیم تخصصی سلول درمانی  و شخص پرفسور نیلفروش زاده ریاست محترم مرکز،  در روزهای شنبه هر هفته می توانند به مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس:

منتشرشده در فراخوان ها

 

دکتر محمد علی نیلفروش زاده رییس مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی  در مصاحبه با اخبار پزشکان بیان کرد: استفاده از فیلرها در سالهای اخیر بطور شگفت انگیزی افزایش یافته است.انواع متفاوتی از فیلرهای بافت نرم وجود دارد که شامل محصولات biodegradable  (به عنوان مثال هیالورونیک اسید) و  nonbiodegradable  (به عنوان مثال پلی متیل متاکریلات ) است.در سالهای اخیر نسل جدیدی از محصولات biodegradable   معرفی شده اند که فیلرهای کلسیم هیدروکسی آپاتیت و پلی لاکتیک اسید (PLLA )که حاوی مشتقات تحریک کننده بافت هستند.PLLA  دارای اثر فوری است.

منتشرشده در اخبار و رویداد

 

تحقیقات کاشت سلول های بنیادی اتولوگ موی انسان از سال 2012 توسط دکتر نیلفروش زاده و تیم مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران همزمان با مراکز تحقیقاتی در انگلستان ، ژاپن و امریکا آغاز شد. در سال 2015 فاز مطالعاتی حیوانی این پروژه اغاز شد که نهایتا در سال 2017 منجر به چاپ مقاله ی " Hair Follicle Generation by Injections of Adult Human Follicular Epithelial and Dermal Papilla Cells into Nude Mice  در مجله Cell  گردید. سپس فاز انسانی از سال 2017 اغاز و در سال 2018 با توجه به نداشتن نتایج مطلوب وارد فاز مطالعاتی انسانی شبه مو گردید .

منتشرشده در اخبار و رویداد