اخبار و رویداد ها

حدس در مورد COVID 19 بر اساس نشانه های کلینیکی ( تب، ضعف، سرفه خشک ، بی اشتهایی ، تنگی نفس ، آبریزش بینی ، کاهش حس چشایی و بویایی ) یا پارامترهای حیاتی (دمای بدن، پالس اکسی متری ، درصد اشباع اکسیژن)و علایم رادیولوژیک ( Xray یا سی تی اسکن قفسه سینه) انجام می شود.در مطالعه ای که در کشور ایتالیا و در بیمارستان LECCO انجام شد ۱۴۸بیمار مبتلا به کرونا مورد بررسی قرار گرفتند. از بیماران بدلیل افزایش ریسک عفونت عکسی گرفته نشد . ۶۰ بیمار به دلیل مصرف داروی جدید در ۱۵روز گذشته از مطالعه خارج شدند.

در یافته های جمع آوری شده از ۸۸ بیمار ، ۱۸ بیمار یافته های پوستی داشتند.یافته های پوستی در ابتدای مراجعه در ۸ بیمار دیده شد و ۱۰ بیمار پس ازبستری دچار نشانه های پوستی شدند.ضایعات پوستی در این بیماران شامل دانه های قرمز رنگ (راش اریتماتو) در ۱۴ بیمار ، کهیر منتشر در ۳ بیمار و ضایعات شبه آبله مرغان در ۱ بیمار بود. بیشتر ضایعات در قفسه سینه مشاهده شد و خارش کم یا بدون خارش بود.اغلب ضایعات پس از چند روز بهبود پیدا می کردند. و ضایعات پوستی شبیه ضایعاتی بود که در مورد بیماریهای ویروسی شایع هم مشاهده میشد.

منتشرشده در اخبار و رویداد