گروه مطالعات بیومتری

گروه مطالعاتی بیومتری

معرفی

توسعه دانش درماتولوژی طی سالهای اخیر به شدت با مطالعات پاراکلینیکی همراه شده است . در این میان دانش پیشرفته بیومتری پوست با بررسی پارامترهای مختلف اعم از بررسی طیف ها ، ابعاد و مقادیر نرمال و غیر نرمال در ساختمان لایه های گوناگون پوست نقش ویژه ای داشته است . لذا مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی طی مطالعات گسترده ای با تشکیل گروه مطالعاتی بیومتری همراه با تجهیز پیشرفته ترین ازمایشگاه بیومتری پوست و دسترسی به آخرین فناوریهای این حوزه در تلاش است تا متخصصین را در ارزیابی مداخلات تشخیص و درمان پوستی یاری رساند و با تهیه بانک اطلاعاتی جامع از پارامترهای بیوفیزیکی پوست مرجع مناسبی برای مطالعات باشد .

چشم انداز

گروه مطالعاتی بیومتری در تلاش است در ۵ سال آینده فناوری نوین و ناشناخته بیومتری پوست را به طور جامع در سطح کشور معرفی نماید تا کلیه متخصصین و محققین حوزه پوست بتوانند با دقت هرچه بیشتر نتیجه مطالعات خود را بررسی نمایند

اهداف

  1. تهیه بانک اطلاعاتی جامع از پارامترهای بیوفیزیکی پوست
  2. راه اندازی مجهزترین آزمایشگاه برای بررسی کلیه پارامتر های مرتبط با پوست در سطح منطق
  3. ارزیابی دقیق نتایج مطالعات و پژوهش های مرتبط با حوزه پوست و سلول درمانی

حیطه های پژوهشی

• بررسی ضخامت و دانسیته درم و اپیدرم پوست

• بررسی اندازه ، عمق و دانسیته ضایعات و توده های پوست

• بررسی پارامترهای پیگمانتاسیون پوست

• بررسی پارامترهای ارتیماتواسکوامو

• بررسی پارامترهای کیفیت و کمیت مو

• بررسی پارامترهای پیری ، جوانی و الاستیسیته پوست

• بررسی پارامترهای چربی ، رطوبت و دمای پوست