گروه مطالعاتی درماتولوژی

ارسال شده در تحقیقات و پژوهش چاپ

مدیر گروه: پروین منصوری

معرفی

مجمع پژوهشی و گروه مطالعاتی درماتولوژی متشکل از اساتید دانشگاه و همکاران متخصص پوست و پژوهشگران علاقمند به انجام پژوهش در حیطه بیماریهای پوست، مو و لیزر می باشد و با هدف توسعه مرزهای دانش درماتولوژی و بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای پوست ،ارزیابی کارایی روش های تشخیصی و درمانی قبلی ، پیشگیری بیماریهای پوستی و همچنین دستیابی به روش های نوین درمانی  بنا گردیده است.

چشم انداز

با امید به خدا و در سایه تلاش مستمر متخصصان و همکاران گروه مطالعاتی درماتولوژی این گروه در تلاش است در طی ۵ سال آینده با تشکیل شبکه جامعی از متخصصین و همکاران پژوهشی حوزه های مرتبط با پوست، علوم نوین درمانی و تشخیصی را در بین پزشکان سراسر کشور به اشتراک گزارد و به روز رسانی این علوم در سطح کشور و به کار گیری تمام پتانسیل های موجود به یکی از قطب های درمان های نوین پوستی  در سطح بین الملل تبدیل خواهد شد

اهداف